top of page

UPS - פרזנטצייה להצגת "פרויקט דגל" ע"י מנכ"ל החברה בכנס מקצועי

מנכ"ל החברה היה מעוניין להעביר את המסרים על הצלחת החברה דרך סיפור מקרה,

נבחר פרויקט Jerusalem Furmula - הבאת מירוץ פורמולה לחומות ירושלים. הבנו שאת המסרים יהיה נכון להעביר דרך מצגת מעוצבת שתספר את סיפור המקרה לפי תחנות. בכל תחנה יציג את הבעיות שאיתם נתקלו וכיצד פתרו אותן במהרה וביעילות. שמחנו מאוד שבUPS הקשיבו לעצתנו ובכל פריים אין שורות ארוכות של טקסט ובולטים אינסופיים, נהפוך הוא, רקע ואימג' ויזואלי בתוספת מילה או שתיים כתמיכה ויזואלית למנכ"ל שדיבר. בעבודה הזו שיתפנו פעולה עם שחר חמו מסטודיו PlainDesign לטובת העיצובים המרחביים.

9
7
10
8
6
5
2
3
4
1
bottom of page