top of page

חברת טריגו - פרויקט "הצפון החדש" - פרזנטציה עבור צוות המכירות

פרזנטציה ראשונה בסדרת מצגות מעוצבות עבור צוות המכירות של חברת טריגו. הפעם לפרויקט "הצפון החדש"

האתגר הגדול היה לשלב יחד עם המצגת המרהיבה, הסיפור והנתונים, "סימני דרך" עבור סוכני המכירות כדי לייצר אחידות בתהליך המכירה. וכל זאת בצמוד למיתוג הפרויקט.

1
4
3
2
bottom of page