top of page

חברת טריגו - פרויקט "מתחם השרון" - פרזנטציה מעוצבת עבור צוות המכירות

פרזנטציה שניה בסדרת מצגות מעוצבות עבור צוות המכירות של חברת טריגו. הפעם לפרויקט "מתחם השרון"

האתגר הגדול היה לשלב יחד עם המצגת המעוצבת והמרהיבה, הסיפור והנתונים, "סימני דרך" עבור סוכני המכירות כדי לייצר אחידות בתהליך המכירה. וכל זאת בצמוד למיתוג הפרויקט.

5
1
3
4
2
bottom of page