top of page

המרכז האקדמי רופין - עשרת הכללים הראשונים לפרזנטציה של אלופים

פתיח להרצאה וסדנה למצגות מעוצבות שנערכה במרכז האקדמי רופין מול מרצים מהמרכז. בפתיח עברנו על כללי היסוד בבניית מצגת אפקטיבית ויעילה. מה שהיה הכי מספק הוא לקבל מהמרצים והמרצות מצגות שעוצבו בעקבות הזמן שלנו יחד...

1
5
4
3
2
bottom of page